A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fsockopen(): unable to connect to radio.dwebsalehost.com:8816 (Connection refused)

Filename: libraries/Shoutcastinfo.php

Line Number: 109


Error: Connection refused (111)
Jazzmoment - พิธีตัดจุก
ส่งข้อความถามถึงเพลงหรือคุยกับดีเจปืน
พิมพ์ j ตามด้วยข้อความ แล้วส่งมาที่ 4554510

พิธีตัดจุก

พิธีตัดจุก2556 ปัจจุบันนี้เด็กคนไหนไว้จุกคงโดนเพื่อนล้อแย่เลย จุก เปีย โก๊ะ แกละ มีมานานจนเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานานและกำลังจะจางหายไป เพราะคนหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่ในวิถีไทยมากขึ้น จุกจึงเป็นเรื่องล้าสมัยไป แต่ก็ยังมีคนกลุ่มเล็กๆที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมเหล่านี้ไว้อยู่ จุกคือการไว้ผมมัดเกล้าเป็นชั้นตรงขวัญของเรา สมัยก่อนเด็กป่วยบ่อยการรักษาก็ไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบัน โบราณท่านก็เลยให้ไว้จุก จุกก็เปรียบเสมือนเขาพระไกรลาศ เป็นที่อยู่ของพระอิศวร เมื่อไว้จุกก็เหมือนให้พระอิศวรมาประทับเพื่อคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายเป็นสิริมงคลเหมือนท่านประทับอยู่กับเด็กคนนั้น ในทางวิทยาศาสตร์คือเด็กศรีษะจะบางมากโดยเฉพาะกลางกระหม่อม เมื่อมีผมมาปิดไว้ก็ทำให้ป้องกันการกระแทกให้ความอบอุ่นไม่ให้อากาศมาปะทะโดยตรงก็ช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น เมื่อมีเขาไกรลาศมีพระอิศวรประทับก็ควรให้ผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้ตัดจุกก็คือพราหมณ์นั่นเอง ถ้าไม่สะดวกที่จะให้พราหมณ์ตัดก็จะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่นับถือเป็นผู้ตัดจุกให้ สมัยก่อนช่างภาพคนเดียวเด็กตัดจุกสามสิบคนปัจจุบันเด็กตัดจุกคนเดียวช่างภาพสามสิบคน

พิธีตัดจุก

Comment
OFFLINE