บ่อยครั้งที่ใครสักคนจากโลกนี้ไป
แล้วใครบางคนก็ชอบที่จะบอกว่า
โลกนี้มันไม่แน่นอน
ดังนั้นอะไรที่เป็นความสุขก็ทำซะ

จริงๆแล้วผมเห็นด้วยกับประโยคที่ว่านี้ ส่วนนึง
แต่ก็มีอีกหลายส่วนที่รู้สึกย้อนแย้งอยู่ในที

อย่างแรก ความสุขนั้นมันไปรบกวนคนอื่นไหม
หลายครั้งที่ความสุขมันเกินเลย
ไปกระทบสิทธิคนอื่นทำให้คนอื่นไม่มีความสุข
อันนี้ก็ต้องลดลง
อย่างที่สอง ความสุขนั้นไปเบียดเบียนตัวเองไหม
อันนี้หลายคนบอกว่าตัวเขาจะทำอะไรก็ได้
แต่การที่มีความสุขแล้วร่างการพังพินาศ
อันนี้ก็ต้องพิจารณา
อย่างที่สาม ความสุขนั้นได้ประโยชน์กับตนเองไหม
การทำอะไรแล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวเอง
สิ่งนั้นดี เช่นการหันมาออกกำลังกาย
วิ่งแล้วมีความสุข อันนี้ดี
อย่างที่สี่ ความสุขนั้นมันเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเปล่า
อะไรที่ทำแล้วนอกจากตัวเองมีความสุข
สังคมได้รับความสุขแผ่กระจายในวงกว้าง
นั่นเป็นสิ่งประเสริฐ เช่นอะไรดี บริจาคเลือดละกัน
หลายคนที่ได้รับก็มีชีวิตรอดต่อไปได้

เมื่อตอนที่มีคนบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำ
ผมนึกถึงไส้เดือน ไส้เดือนนี่อยากทำอะไรก็ทำจริงๆ
เพราะไม่ต้องคิดมากอยู่กับดินชื้นๆ ไชไช มีความสุข
แต่…มันเกิดประโยชน์แฮะ ดินที่บ้านสวนไส้เดือนเยอะมาก
แล้วก็ทำให้ดินร่วนซุย ต้นไม้งามดี
ขนาดไส้เดือนทำอะไรที่อยากทำยังเกิดประโยชน์
แล้วเรานี่มันคนแท้แท้
อยากทำอะไรก็ทำแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับโลกเราบ้าง

ปืนเอง

Comments

comments

Choltib Ransibrahmanakul