upanishads cover

ไม่รู้เป็นไรเวลาอยากรู้อะไรอยากรู้ไปจนถึงแก่นมัน
แล้วปรากฎว่ามันเป็นแก่นของศาสนาซะด้วย
อะไรง่ายๆปืนไม่ ปืนชอบอะไรยากๆแต่เป็นภาษาสันกฤตก็ยากไป
เลยพยายามตามหาคัมภีร์อุปนิษัทที่เป็นภาษาไทยแล้วสวรรค์ก็เข้าข้าง
ผมไปค้นเจอหนังสืออุปนิษัทที่อาจารย์กิ่งแก้ว อัตถากรท่านกรุณาแปลไว้
ศาสนาพราหมณ์เร่ิมต้นและเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคสมัย
จนมาถึงยุคอุปนิษัทเป็นยุคที่ย่อยเอาปรัชญาของศาสนามาสอนกัน
อะไรที่ไม่ใช่แก่นก็ไม่ได้เน้นมากมาย
อุปนิษัท แปลตามตัวอักษรว่า เข้าไปนั่งใกล้ด้วยความภักดี
เหมือนในห้องเรียนลูกศิษย์ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเข้าใจบทเรียนของอาจารย์ได้
และไม่กี่คนนั้นจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ผมกำลังขยับตัวเข้าไปใกล้ๆอาจารย์
เพื่อไขปัญหาข้องใจของ ปรมาตมัน

ท่านใดอยากรู้จักปรัชญาศาสนาของท่านลองหาอ่านแล้วทบทวนดู
จริงแล้วเราเหมือนไปเรียนวิชาเดียวกันแต่คนละติวเตอร์ทั้งหมดก็เพื่อสอบเลื่อนชั้นให้ได้

ขอศานติจงเกิดแด่ท่าน โอม ศานติ ศานติ ศานติ

Comments

comments

Choltib Ransibrahmanakul