Browse tag

ไหว้พระใช้ธูปกี่ดอก

Home / Posts Tagged "ไหว้พระใช้ธูปกี่ดอก"

Latest Posts

ไหว้พระใช้ธูปกี่ดอก

มีหลายคนมักจะถามว่า ไหว้พระใช้ธูปกี่ดอก แล้วถ้าเป็นเทพล่ะ องค์นั้นล่ะ เจ้าที่เจ้าทางล่ะ จริงๆแล้วธูปกี่ดอกไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุด เราเกิดมาจาก ธาตุ ทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ประกอบกันเป็นเรา ดินก็คือ เนื้อหนังมังสา กระดูก น้ำก็คือ น้ำเลือด น้ำมูก น้ำเหลือง ลมก็คือ การหาใจเข้าและออกเพื่อเอาอ๊อกซิเจนเข้าไปในร่างกาย ไฟก็คือ พลังงานในร่างกายเรา ที่ทำให้ตัวเราอบอุ่น และดำเนินชีวิตต่อไปได้ การบูชา พระก็เหมือนการที่เรานำธาตุทั้งสี่ นอบน้อมกลับไปสู่ท่านแล้วอะไรคือตัวแทน ดินเราแทนด้วย ดอกไม้ น้ำเราแทนด้วย น้ำบริสุทธิ์ ลมเราแทนด้วย ธูปเพราะมีควันลอยขึ้นไป ไฟเราแทนด้วย เทียนให้ความสว่าง ดังนั้นเวลาเราบูชาพระหรือบูชาเทพใช้

Read More